Dog Stories: Part 2

    เป็นเรื่องราวความผูกพันของคนรักสุนัขกับสุนัขตัวโปรด สุนัขแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะนิสัยเฉพาะที่แตกต่างกันไป ลองมาทำความรู้จักกับสุนัขเหล่านี้จากเจ้าของว่าสุนัขพันธุ์ใดน่าจะใช่สุนัขที่คุณปรารถนามีไว้เป็นเพื่อนชีวิต
     ขอขอบคุณนิตยสาร "พลอยแกมเพชร"ที่กรุณาอนุเคราะห์เรื่องและภาพทั้งหมดในเวบนี้จากหนังสือ "หมา" และ "หมา 2" เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ
 
    
Afghan Hound
    
American Eskimo
    
Beagle
    
Bichon Frise
    
Chow Chow
    
Dashund
    
French Bulldog
    
Italian Greyhound
    
Maltese
    
Poodle Toy
    
Scottish Terrier
    
Bangkawl
 
 
 

Copyright 2005