ภาษาไทย คลิกที่นี่     Rabies Links
 

 

www.soonak.com
สนับสนุนโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

 

 

โครงการรักษ์สุนัข   รักษ์ชีวิต

   

         Dog Stories 1      Dog Stories 2          Articles

 

Center for Diseases Control and Prevention

 

World Health Organization

 

Rabies Free World

 

Alliance for Rabies Control

 
Related Links in Thailand

Information Center for Emerging Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Department of Disease Control,
Ministry of Public Health


Department of Livestock Development,
Ministry of Agriculture


Queen Saovabha Memorial Institute,
Thai Red Cross Society


Medical Department,
King Chulalongkorn University

 

รวบรูปงานกิจกรรมวัน "โรคพิษสุนัขบ้าโลก 8 กันยายน 2550" New !!!